Category Archives: Modules

Cấu hình App sử dụng thông qua tablet, smartphone

Cấu hình App sử dụng thông qua tablet, smartphone Với sự phát triển và để đáp ứng được yêu cầu sử dụng phần mềm của tất cả các bộ phận trong khách sạn eziHotel PMS đã thiết kế cấu hình App để tối ưu việc sử dụng mọi lúc mọi nơi của tất cả nhân […]

Đóng ngắt điện theo thao tác checkin/checkout của lễ tân

Đóng ngắt điện theo tác tác checkin/checkout của lễ tân Phần mềm quản lý khách sạn eziHotel đã tích hợp thêm các thiết bị ngoại vi và nổi bật trong đó là hệ thống eziSmart đóng ngắt điện tự động. Khi khách tới checkin lễ tân sẽ thao tác trên phần mềm khi này hệ […]