Category Archives: Modules

Checkout

Checkout Thủ tục check out đơn giản, du khách chỉ cần nhập những dịch vụ mà mình đã sử dụng vào ứng dụng, nhấn hoàn thành, lập tức màn hình trả về kết quả chi phí cần trả theo các thuật toán đã có sẵn. Nhân viên của khách sạn sẽ kiểm tra lại phòng […]