eziHotel PMS là gì?

Quản lý back office ( eziBO )

BO bao gồm các chức năng nghiệp của các bộ phận thủ kho, kế toán giúp quản lý toàn bộ về : quản lý xuất nhập tồn hàng hóa vật tư trong khách sạn theo thời gian thực và thu chi, công nợ và kiểm soát dòng tiền với tính năng SmartLog qua cổng thanh toán của MB Bank

Quản lý kho

Quản lý toàn bộ nghiệp vụ xuất – nhập – tồn của hàng hóa vật tư – nguyên vật liệu trong khách sạn. Hệ thống sẽ tự động trừ hàng hóa trong kho khi xuất bán tại tất cả các điểm bán hàng trong khách sạn để ra tồn kho theo thời gian thực.

Module sẽ hiển thị đầy đủ thông tin hàng hóa cũng như ngày giờ, thời gian thực xuất nhập kho, hàng hóa đầu kỳ, nhập xuất trong kỳ, cuối kỳ giúp khách sạn kiểm soát hàng hóa dễ dàng, chính xác.

Quản lý quỹ 

Quản lý toàn bộ các nghiệp vụ thu – chi – công nợ và kiểm soát dòng tiền với tính năng Smartlog qua cổng thanh toán của ngân hàng MB Bank

Tại đây kế toán có thể kiểm tra, đối soát toàn bộ các phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi. Chi tiết số tiền mặt đã thu, chi, số dư trong kỳ. Chi tiết số tiền gửi đã thu, chi, số dư trong kỳ nhanh chóng.