Trang chủ » Trình quản lý giá

Ezihotel Pms là gì?

Trình quản lý giá

Hệ thống quản lý doanh thu chức năng cho các khách sạn

  • Ezihotel PMS trình quản lý giá là một Hệ thống quản lý doanh thu chức năng cho các khách sạn
  • Chiết khấu đặt phòng sớm có thể được tính tự động theo tỷ lệ lấp đầy của giai đoạn này.
  • Tính toán chiết khấu tự động có thể được chính thức hóa để đặt phòng hàng ngày theo thời gian trong ngày. Ví dụ: % 10 giảm cho mỗi hai giờ sau 16:00, v.v…
  • Báo cáo doanh thu nhanh chóng, chính xác, chi tiết
  • Tích hợp các văn bản hiện hành mới nhất.
  • Doanh thu liên túc được cập nhật và báo cáo