Trang chủ » Bộ xử lý thanh toán

EziHotel PMS là gì?

Bộ xử lý thanh toán

  • bộ xử lý thanh toán tích hợp với chứng nhận PCI DSS
  • Nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến an toàn.
  • Thanh toán tại chỗ + Tiền gửi tại chỗ + Thẻ tín dụng + Điểm.