Category Archives: Modules

Quản lý buồng phòng

Quản lý buồng phòng  Phân hệ buồng phòng trên App. Quản lý Trạng thái phòng. Quản lý dịch vụ Minibar.  Quản lý dịch vụ giặt là. Sơ đồ buồng phòng. Trạng thái buồng phòng. Thống kê buồng phòng trong ngày. Thống kê trạng thái buồng phòng theo khoảng thời gian tự chọn. Thiết đặt giá […]