Tạo đặt và chỉnh sửa phòng

Tạo đặt và chỉnh sửa phòng

Tạo đặt chỉnh sửa phòng sẽ được thực hiện bởi bộ phận Lễ tân và Kinh doanh. Với Lễ tân phần lớn sẽ tạo đặt phòng cho khách lẻ còn Kinh doanh chủ yếu tạo đặt phòng cho khách đoàn, các công ty với những chính sách hay ưu đãi khác với khách lẻ.

Việc tạo đặt phòng sẽ được thực hiện trực tiếp ở sơ đồ phòng theo ngày hoặc vào danh sách đặt phòng để tạo phòng mới cho khách.

Đặt phòng tại sơ đồ phòng:

Đặt phòng tại danh sách đặt phòng:

Với những thông tin cần thay đổi, sửa chữa Lễ tân hoặc Kinh doanh sẽ sửa trực tiếp trong danh sách đặt phòng, chọn mã phòng và chỉnh sửa.

Tin Tức CÙNG LOẠI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *