Thẻ đặt phòng

Thẻ đặt phòng

  • Với thẻ đặt phòng thông minh, tất cả các chi tiết thông tin về đặt phòng đều được tập hợp tại một nơi.
  • Hồ sơ khách không bị trùng lặp. Tính năng tra cứu sẽ tự dồng tìm các hồ sơ cũ và sắp xếp chúng lại với nhau.
  • Để sử dụng các phòng còn trống trong thời gian đặt phòng hiện tại, khách hàng chỉ cần sử dụng một nút bấm.
  • Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn bạn có thể chặn các phòng bạn muốn.
  • Ezihotel cho phép ghi hồ sơ không giới hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *