Quản lý buồng phòng

Quản lý buồng phòng

Với chúc năng quản lý buồng phòng giúp cho trưởng bộ phận có thể theo dõi, phân công công việc cho các nhân viên buồng phòng trực tiếp trên phần mềm.

    • Lost & Found: giúp quản lý đồ thất lạc của khách, tạo các phiếu lost & found và quản lý thời gian hiệu lực của đồ lost & found.

    • Housekeeping checklist: Giúp trưởng bộ phận phân công công việc, các nhân viên sẽ theo dõi lịch làm việc và cập nhật trực tiếp ngay sau khi dọn dẹp phòng xong cũng như cập nhật các đồ minibar đã bán được cũng như các đồ miễn phí để thêm đồ đầy đủ cho khách.

Đặc biệt với cấu hình App rất tiện lợi cho bộ phận buồng phòng, nhân viên có thể sử dụng tablet hay smartphone để truy cập vào phần mềm và cập nhật tình trạng công việc rất dễ dàng.

Tin Tức CÙNG LOẠI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *