Quản lý dòng tiền theo thời gian

Quản lý dòng tiền theo thời gian

Quản lý dòng tiền là quá trình theo dõi, đánh giá và kiểm soát những khoản thu, khoản chi, công nợ của khách sạn. Những hoạt động như lập kế hoạch giá, quản lý ngân sách, dự báo chi tiêu trong khách sạn.

Việc quản lý dòng tiền theo thời gian thực sẽ giúp khách sạn:


  • Tối ưu hóa lợi nhuận:

   Quản trị dòng tiền giúp tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách cân đối giữa việc đầu tư và chi phí, giúp khách sạn đạt được mức lợi nhuận cao nhất.


  • Đưa ra quyết định chiến lược:

   Quản trị dòng tiền cung cấp cho khách sạn thông tin về tình hình tài chính, giúp khách sạn đưa ra các quyết định chiến lược như đầu tư mới, mở rộng hoặc giảm quy mô hoạt động.


  • Đảm bảo tài chính ổn định:

   Quản trị dòng tiền giúp đảm bảo rằng khách sạn sẽ có đủ tiền để thanh toán các khoản nợ, chi trả các khoản phải trả và đầu tư vào các hoạt động phát triển kinh doanh.

Tin Tức CÙNG LOẠI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *