eziHotelPMS

 

Tối ưu nhân sự vận hành

Phần mềm quản lý khách sạn eziHotel PMS đưa ra 1 giải pháp vận hành trên 1 hệ thống giúp các bộ phận trong khách sạn kết nối với nhau dễ dàng hơn và theo thời gian thực tránh sai sót khi sử dụng các thao tác thủ công truyền thống gây mất thời gian và công sức, có bất kì thay đổi nào sẽ được hệ thống cập nhật giúp các bộ phận trong khách sạn thao tác ngay trên phần mềm.

Chuyển ca giữa Lễ tân nhanh chóng trực tiếp trên phần mềm. Nhân viên ca trước sẽ điền đầy đủ các thông tin trên phầm mềm, nhân viên ca tiếp theo sẽ tiếp nhận không cần giấy tờ, sổ sách mất thời gian.

Trưởng bộ phận buồn phòng có thể giao việc cho nhân viên trong buồn trực tiếp trên phần mềm qua tablet hay smartphone, các nhân viên sau khi dọn dẹp và kiểm tra đồ trong phòng sẽ cập nhật tình trạng phòng trên phần mềm. Từ đó sẽ tối ưu được hiệu quả công việc cũng như kiểm soát được hiệu suất làm việc của mọi người.

Các bộ phận có thể kết nối trực tiếp với nhau không cần bộ đàm hay đến trực tiếp. Chỉ cần thao tác trên hệ thống để cập nhật các thông tin về khách sạn như tình trạng phòng, số lượng phòng trống, danh sách phòng đặt đến các giao dịch thanh toán của khách hàng thông qua Smartlog.