eziHotelPMS

 

Giám sát doanh thu tuyệt đối

eziHotel PMS ngoài việc quản lý và vận hành khách sạn nó còn giúp khách sạn theo dõi về hiệu suất làm việc của nhân viên và kiểm soát doanh thu. Với hệ thống báo cáo ưu việt, hỗ trợ tối đa trong việc kinh doanh với đầy đủ các cho từng bộ phận từ lễ tân, kinh doanh, buồng phòng rất tiện lợi tránh được thất thoát.

Bộ phận kinh doanh với hệ thống báo cáo:

  • Báo cáo doanh thu theo loại phòng
  • House Status
  • Dự báo công suất phòng
  • Báo cáo thực thu theo ngày
  • Báo cáo tổng doanh thu theo Công ty
  • Báo cáo tổng doanh thu theo kênh bán
  • Báo cáo doanh thu theo Công ty
  • Báo cáo doanh thu theo Quốc tịch
  • Báo cáo doanh thu theo Booker
  • Khả năng cung cấp phòng (Room Availability)
  • Báo cáo doanh thu theo kênh bán
  • Báo cáo doanh thu theo nhân viên kinh doanh

Báo cáo bộ phận Lễ Tân:

  • Báo cáo khách ăn sáng
  • Báo cáo danh sách có lịch đón tiễn sân bay
  • Báo cáo nộp tiền bộ phận lễ tân
  • Báo cáo thanh toán
  • Quản lý hóa đơn
  • Báo cáo danh sách khách sinh nhật đã lưu trú
  • Báo cáo danh sách booker sinh nhật
  • Báo cáo danh sách khách sinh nhật đang lưu trú
  • Danh sách khách hàng

Báo cáo bộ phận Buồng phòng:

  • Items Sales by Housekeeping
  • Báo cáo phòng không được sử dụng (Out Of Order)
  • Tình trạng phòng (Room Status)
  • Báo cáo danh sách cấp đồ Amenities

Báo cáo GM:

  • Báo cáo tổng hợp
  • Báo cáo lịch sử sử dụng phần mềm
  • Báo cáo doanh thu theo khách sạn