eziHotelPMS

 

Giảm tối đa sai sót

eziHotel PMS sẽ đưa các bộ phận vào 1 quy trình làm việc chuyên nghiệp trên phần mềm, eziHotel được xây dựng trên hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây ( Clound ) nên tất cả các cập nhật và thao tác đều theo thời gian thực và hoàn toàn số hóa nên sẽ tránh được những sai sót khi các bộ phận thao tác thủ công.

Bộ phận Lễ tân cập nhật thông tin check in, check out của khách, kiểm soát danh sách đặt phòng, số lượng phòng tại khách sạn trực tiếp trên phầm mềm

Bộ phận kinh doanh có thể thay đổi giá, kế hoạch giá đồng bộ quỹ phòng tới tất cả các kênh OTA khách sạn đang sử dụng, giảm thiểu thao tác vào từng trang và tránh được sai sót cũng như nhầm, thiếu để từ đó khách sạn tránh được tình trạng over booking.

Bộ phận buồng phòng kiểm soát đồ minibar, aminitis cập nhật liên tục, trực tiếp tránh tình trạng thiếu đồ dùng cho khách cũng như thất thoát đồ đạc của khách sạn.

Bộ phận Kế toán có thể kiểm soát việc thu, chi, công nợ, xuất, nhập, tồn hàng hóa ở khách sạn để từ đó có kiểm soát chính xác được dòng tiền và nguyên vật liệu trong khách sạn theo thời gian thực.