Lưu trữ tài liệu

Lưu trữ tài liệu

Bạn có thể lưu trữ khối lượng lớn tài liệu trên cloud của phần mềm quản lý khách sjan Ezihotel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *