Sơ đồ phòng

Sơ đồ phòng

eziHotel PMS cung cấp 2 loại sơ đồ phòng: sơ đồ theo ngày và sơ đồ theo timeline.

Với sơ đồ theo ngày sẽ hiển thị đầy đủ phòng chia theo từng tầng,tình trạng của các phòng.

Khác với sơ đồ theo ngày sơ đồ theo timeline sẽ hiển thị tình trạng phòng của nhiều ngày, trong khoảng thời gian.

Cả sơ đồ ngày và sơ đồ theo timeline tình trạng phòng sẽ được phân biệt với nhau bởi màu sắc: màu xanh là phòng sạch, màu đỏ là phòng bẩn, màu cam là phòng kiểm tra và màu xám là phòng đang sửa chữa. Bên cạnh đó tình trạng phòng còn được phân biệt bởi các icon khách nhau rất dễ quan sát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *