Lịch đặt phòng

Lịch đặt phòng

  • Lịch đặt phòng được thiết kế theo cách tối ưu để bạn có thế thực hiện toàn bộ các hoạt động khác (Đặt chỗ, Nhận phòng, Trả phòng, Folio, Thanh toán)
  • Người quản lý có thể truy cấp vào thẻ của khách thể thực hiện các thao tác thay đổi phòng và ngày trả bằng cách kéo và thả, thực hiện các bộ sưu tập, nhập giao dịch nhận / trả phòng.
  • Bạn có thể dễ dàng kéo và thả đặt phòng xung quanh để sửa đổi số phòng hoặc phạm vi chỗ ở mình mong muốn.
  • Bạn cũng có thể xem các phòng đã đặt của mình từ các kênh trực tuyến chưa được chỉ định phòng trên đầu màn hình chặn và kéo và thả chúng vào phòng phù hợp.
  • Số lượng phòng trống được hiển thị ở cuối loại phòng và toàn bộ sức chứa có thể được nhìn thấy trên đầu biểu đồ.
  • Trên cùng một màn hình này, các kênh trực tuyến có thể được quản lý và các giao dịch POS có thể được xử lý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *