Khóa sổ

Khóa sổ

Khóa sổ quỹ sau khi chốt số liệu để không làm thay đổi số liệu đã chốt, đồng thời có thể bỏ khóa sổ để có thể điều chỉnh lại dữ liệu trong khách sạn khi cần.

Khi bắt đầu sử dụng hệ thống, người dùng cần khai báo ngày khóa sổ = Ngày trước khi bắt đầu sử dụng hệ thống để có thể sử dụng các nghiệp vụ Quản lý quỹ và các báo cáo liên quan.

    • Sổ quỹ tiền mặt phải thực hiện khóa sổ vào cuối ngày. Sau khi khóa sổ phải thực hiện đối chiếu giữa sổ tiền mặt của bộ phận kinh doanh vớ sổ quỹ của thủ quỹ và tiền mặt trong két đảm bảo chính xác, khớp đúng.

    • Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc phải khóa sổ vào cuối tháng để đối chiếu số liệu với ngân hàng, kho bạc.

Để hệ thống chạy ổn định và quản lý tồn quỹ 1 cách chỉnh xác nhất, khách sạn nên khóa sổ vào mỗi cuối tháng để chốt số tồn quỹ sau mỗi tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *