Thống kê hàng chuyển bán theo tháng

Thống kê hàng chuyển bán theo tháng

Việc thống kê hàng hóa chuyển bán theo tháng giúp quản lý các khu vực bán hàng có thể kiểm soát được số lượng hàng đã bán ra để từ đó điều chỉnh từ việc nhập nguyên liệu, định lượng nguyên liệu cho mỗi hàng hóa.

Giám sát lượng tiêu thụ của hàng hóa từng tháng để từ đó đề ra các chiến lược mới, kế hoạch mới để gia tăng doanh thu của nhà hàng, … 

Tin Tức CÙNG LOẠI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *