Quản lý giá, các chương trình khuyến mãi trên kênh OTAs

eziCM giúp bán phòng trên các kênh OTA. eziCM giúp khách sạn đồng bộ giá, quỹ phòng tới các kênh OTAs và các ứng dụng bán phòng liên kết, việc quản lý giá sẽ được thực hiện trực tiếp trên phần mềm, giá bán phòng trong thừng thời điểm, từng tháng hay mùa vụ sẽ được setup và quản lý bởi bộ phận kinh doanh.

Các chính sách, chương trình khuyến mãi sẽ được lên kế hoạch, setup từ trước trên phần mềm tới thời gian quy định giá sẽ tự động nhảy về mức đã setup từ trước một cách chính xác.

Việc quản lý giá, chương trình khuyến mãi trực tiếp trên phần mềm giúp khách sạn nắm bắt, có những điều chỉnh một cách cập nhật nhất và nhanh chóng nhất. Khách sạn cũng dễ dàng hơn trong việc quản lý vận hành của các kênh OTAs theo thười gian thực.

Tin Tức CÙNG LOẠI