Quản lý dự án bán hàng

Quản lý dự án bán hàng

Tối ưu hóa các hoạt động giúp bạn tăng năng suất, chuyên nghiệp dịch vụ.

  • Bạn có thể theo dõi tất cả các dự án bán hàng của mình trên một màn hình duy nhất.
  • Bạn có thể theo dõi các cuộc họp của công ty / công ty, ưu đãi và hợp đồng, đặt chỗ tập thể và bán tiệc, đồng thời thực hiện phân tích thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *