Quan hệ khách hàng

Quan hệ khách hàng

Ezihotel phân bảng các khách dựa trên các thông tin đã được người nhập đưa vào phần mềm. Một số mục:

  • Front Safe: giải pháp bảo vệ hệ thống mạng Internet
  • Main Safe: Giải pháp, chế độ an toàn
  • Default Bank: ngân hàng không có khả năng thanh toán, trả lãi, vốn đúng thời hạn
  • Default Credit Card: thẻ tín dụng mặc định
  • Default Income:  thu nhập cá nhập cá nhân khả dụng 
  • Cash csilent: Khách hàng sử dụng tiền mặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *