Số liệu tồn kho đầu kỳ

Số liệu tồn kho đầu kỳ

Tại đây khách sạn có thể theo dõi, tìm kiếm danh sách hàng hóa theo từng kỳ khóa sổ.

Chọn kỳ khóa sổ, sản phẩm, kho hàng và tìm kiếm hoặc danh sách tồn kho tổng hiển thị đầy đủ ngày khóa sổ, tên sản phẩm, số lượng, giá trị sản phẩm tồn kho. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *