Sao lưu khẩn cấp

Sao lưu khẩn cấp

Trong trường hợp khách sạn hoặc phần mềm của bạn gặp sự cố, Ezihotel có khả năng sao lưu khẩn cấp, lấy lại toàn bộ thông tinh đang lưu giữ từ trước đến nay.

  • Sao lưu qua Internet hay Intranet tới các máy chủ sao lưu trực tuyến.
  • Trong trường hợp gặp sự cố, các dữ liệu sẽ sao lưu khẩn cấp dưới dạng các file mã hóa.
  • Bảo vệ thông tin quan trọng khi phần mềm bị hỏng, lỗi.
  • Đối với các nhà quản lý, các thông tin, dữ liệu là tài sản vô cùng quan trọng để quản lý, điều hành cũng như phát triển. Mất đi dữ liệu chính là một nguy cơ to lớn mà một khách sạn/ resort có thể gặp phải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *