Người dùng và bảo mật

Người dùng và bảo mật

Gán vai trò bảo mật cho người dùng Vai trò bảo mật cho phép quản trị viên kiểm soát việc truy cập dữ liệu của người dùng thông qua hệ thống các cấp độ truy cập và đặc quyền. Tùy vào chức vụ hoặc nhiềm vụ được giao mà vai trò bảo mật của mỗi người sẽ là khác nhau..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *