Lịch sử bản ghi nhật ký

Lịch sử bản ghi nhật ký

  • Cho phép bạn biết được những lần đăng nhập, truy cập hệ  thống quản lý khách sạn Ezihotel, đồng thời biết được các thao tác ở lần đăng nhập trước.
  • Lịch sử bản ghi nhật ký có chức năng giống như một giam sát online đảm bảo không ai có thể gian lận hoặc chối cãi các vị phạm, hoạt động xấu trên phần mềm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *