Kiểm toán ban đêm

Kiểm toán ban đêm

  • Tất cả các báo cáo kiểm toán ban đêm được chuẩn bị tự động bởi Phần mềm quản lý khách sạn Ezihotel.
  • Khả năng tính toán, báo cáo theo chuẩn mực kiểm toán hiện hành mới nhất.
  • Cho phép xuất báo cáo, hóa đơn, chứng từ sang dạng files Excel.
  • Kiểm tra, thống kê lại các hoạt động kế toán diễn ra.

  • Kiểm tra các khoản tín dụng và ghi nợ, theo dõi các giới hạn tín dụng của khách hàng và số lần bán hàng dự kiến ​​và
  • thực tế từ các phòng ban khác nhau.Kiểm toán ban đêm có tầm quan trọng lớn trong hoạt động kinh doanh của khách
  • sạn. Tính năng này của EziHotel giúp khách sạn hoạt động tốt, chuyên nghiệp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *