CRM và lòng trung thành của khách hàng

CRM và lòng trung thành của khách hàng

 

  • Tất cả các yêu cầu và khiếu nại đã nhập sẽ được đưa vào quản lý tác vụ tự động.
  • Thời gian hoàn thành dự kiến được xác định theo định nghĩa của nhiệm vụ, bộ phận, thẩm quyền và tầm quan trọng.
  • Tác vụ rơi vào màn hình của thiết bị hoặc thiết bị di động có liên quan. Người nhận cuộc gọi bắt đầu bằng cách nhấn nút “bắt đầu tác vụ” và kết thúc bằng cách nhấn nút “hoàn thành”.
  • Nếu tác vụ không được lên lịch và/ hoặc không kết thúc trong khung thời gian tối đa, thư sẽ tự động được gửi đến cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
  • Các giao dịch liên quan đến khách hàng cũng có thể được theo dõi thông qua thẻ đặt phòng và nếu được yêu cầu, nó sẽ tự động nhắc nhở bạn những giao dịch này trong quá trình nhận phòng, trả phòng, folio và lập hóa đơn.
  • Các hoạt động như VIP, thiết lập và kiểm soát trả trước được xác định cả như một lời nhắc nhở và là một nhiệm vụ cho phần có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *