Các khoản phải thu

Các khoản phải thu

Ezihotel sẽ cho bạn biết các khoản bạn cần phải thu dựa trên các khoản phải thu hồi. Các giao dịch chưa thanh toán hoặc các nghĩa vụ tiền tệ mà các bên nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho khách sạn của bạn. 

  • Sắp xếp các khoản tiền, các nghĩ vụ tiền tệ theo thứ tự ưu tiên.
  • Sự dụng mã màu làm nổi bật khoản phải thu
  • Tính toán với độ chính xác cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *