Bảng điều khiển hàng ngày

Bảng điều khiển hàng ngày

  • Bạn có thể xem công suất phòng, doanh thu, dự báo, thậm chí cả ghi chú của trung tâm cuộc gọi của khách sạn cả trong biểu đồ và danh sách.
  • Tự động cập nhật thông tin lên hệ thống, 
  • Giúp quản lý khách sạn tổng quát, nắm rõ trạng thái các công việc thường nhật.
  • Chuyên nghiệp hóa công tác điều hành quản lý.
  • Cửa sổ trạng thái hàng ngày cung cấp tất cả thông tin quan trọng về khách sạn trên một màn hình duy nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *