Bảng giá

Bảng tính năng cơ bản eziHotel

Quản lý tiền sảnh
* Sơ đồ buồng phòng hiển thị cho nhiều ngày
* Sơ đồ buồng phòng hiển thị trong một ngày
* Sơ đồ buồng phòng hiển thị thông tin chi tiết
* Kiểm tra tình trạng phòng
* Tạo đặt và chỉnh sửa phòng khách lẻ, khách vãng lai
* Tạo đặt và chỉnh sửa phòng đoàn, khách vãng lai
* Quản lý check in
* Post dịch vụ phụ thu tại lễ tân
* Sổ nhật ký khách hàng
* Lịch sử khách lưu trú
* Quản lý thanh toán, in check*out bill
* Tách gộp hóa đơn
* Chuyển thanh toán giữa các phòng với nhau
* Chuyển thanh toán cho đoàn
* Điều chỉnh giá cho từng ngày phòng
* Thêm người vào phòng
* Thêm phòng vào đoàn
* Quản lý chuyển phòng
* Xóa, hủy đặt phòng
* Danh sách khách hủy đặt phòng
* Thêm khách vào hàng đợi
* Danh sách khách trong hàng đợi
* Khôi phục khách hủy đặt phòng, khách trong hàng đợi
* In danh sách khách dự kiến đến
* In danh sách khách dự kiến đi
* In danh sách khách sinh nhật
* In danh sách phòng F.O.C
* In danh sách khách lưu trú
* Thống kê ngày khách, lượt khách
* Báo cáo thống kê tổng hợp cuối ngày
* Doanh thu chi tiết cuối ngày
* Báo cáo doanh thu tháng
* Xem thống kê nhanh trong ngày
Quản lý kinh doanh(Sales & Marketing)
* Sơ đồ phòng.
* Cập nhật các địa điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, địa điểm bán vé, ngân hàng, y tế…
* Quản lý hồ sơ công ty
* Phân loại công ty.
* Đánh giá khả năng khách hàng.
* Thống kê, tìm kiếm hồ sơ khách hàng.
* Thống kê công ty theo ngày phòng bán
* Thống kê công ty theo doanh thu
* Thống kê công ty theo khu vực địa lý
* Thống kê công ty theo loại: Lữ hành, công ty, khách lẻ…
* Quản lý đặt & xếp phòng.
* Tìm kiếm đặt phòng theo nhiều tiêu chí
* Thống kê ngày khách, lượt khách theo quốc tịch
* Thống kê ngày khách, lượt khách theo công ty
* Thống kê số lần khách lưu trú
* Bảng chi tiết đặt phòng tháng
* Bảng tổng hợp đặt phòng tháng
* Bảng tổng hợp tình hình kinh doanh tháng
* Bảng tổng hợp tình hình kinh doanh chọn theo ngày
* Sơ đồ đã bán phòng cho khách theo tháng
* Quản lý giá động theo thời gian thực
Phân hệ thu ngân - công nợ
* Tìm kiếm hóa đơn
* Danh sách hóa đơn phải thu
* Theo dõi các khoản phải thanh toán cho khách đang ở
* Lập bảng kê thu tiền hàng ngày
* Lập bản kê thu tiền khách trả nợ
* Quản lý tỷ giá ngoại tệ
* In báo cáo thực thu trong ngày
* In báo cáo thực thu theo khoảng thời gian lựa chọn
* In báo cáo thực thu theo hình thức thanh toán(Cash, Banktranfer, Creditcard…)
* In báo cáo thực thu theo đối tượng khách hàng
* In báo cáo thực thu theo thu ngân
Quản lý buồng phòng
Sơ đồ buồng phòng.
* Thống kê buồng phòng trong ngày.
* Thống kê trạng thái buồng phòng theo khoảng thời gian tự chọn
Quản lý công việc:
* Phân công lịch dọn phòng trong ngày
* Thông kê năng suất làm việc của buồng phòng
Quản lý đồ Lost and Found:
* Tạo phiếu Lost and found
* Quản lý thời hạn hiệu lực của đồ Lost and found
Minibar
* Thiết đặt hàng bán minibar
* Tạo phiếu minibar.
* Danh sách phiếu minibar.
* Báo cáo doanh thu minibar
Giặt là
* Thiết đặt giá giặt là
* Tạo phiếu giặt là.
* Danh sách phiếu giặt là.
* Báo cáo doanh thu giặt là
Tính năng Quản lý buồng phòng trên Web - App Android, IOS
Tích hợp đặt phòng trực tuyến qua cổng EziCM
(Chưa bao gồm phí thuê Channel Manager)
* Tự động cập nhật các booking từ trang bán phòng trực tuyến OTAs vào EziHotel
* Tự động cập nhật số lượng phòng mở bán trên các trang trực tuyến
* Quản lý giá và các chương trình khuyến mãi trên các kênh OTAs
* Cập nhật giá bán online theo thời gian thực
* Quản lý tất cả các kênh OTAs trên EziCM
* Quản lý doanh thu từ kênh bán - đại lý
* Thúc đẩy doanh số bán phòng trên các kênh bán
Tính năng HotelTV (Tích hợp MyTV)
* Chào khách khi bật màn hình TV
* Xem hóa đơn trên màn hình TV
* Order dịch vụ qua màn hình TV
+ Food order, Tour serivce, Restaurant VIP booking, Massa & spa booking….
* Báo trạng thái DND, Laundry, Clearn
* Báo check out/ Express check out
Đơn giá chưa bao gồm thiết bị cho hệ thống HotelTV
Tích hợp khóa thẻ từ ONLENSE,ORBITA, BE*TECH,YBS,VNLOCK,ELOCK, ADEL,EZIBEE
* Check in ghi trực tiếp thông tin lên thẻ mở cửa
* Check out xóa dữ liệu trên thẻ
* Cập nhật lại thông tin thẻ
* Kiểm tra thông tin khách hàng qua thẻ
* Kiểm soát các thẻ buồng phòng, thẻ master, thẻ building…
* Thẻ thanh toán tại các điểm Outlet
* Quản lý thẻ VIP
* Thẻ thông tin khách hàng
* Tích hợp hệ thống kiểm soát phân tầng thang máy thông qua thẻ phòng của khách.
Yêu cầu có SDK do hãng khóa cung cấp
QUẢN LÝ POS : Nhà hàng - Bar - Café
* Thiết đặt danh mục hàng(hàng chuyển bán, hàng pha chế, hàng chế biến, dịch vụ…)
* Thiết đặt loại mặt hàng
* Thiết đặt hàng hóa & giá bán(một mặt hàng có thể thiết đặt nhiều giá tương ứng với các điểm POS khác nhau)
* Tạo hóa đơn bán hàng
* Thanh toán tại quầy, chuyển thanh toán qua bộ phận lễ tân(áp dụng với khách phòng)
* Quản lý công nợ
* Lập bảng kê thu tiền cuối ngày
* Báo cáo doanh thu cuối ngày
* Báo cáo doanh thu theo thời gian khách hàng lựa chọn
* Báo cáo doanh thu theo tháng
* Báo cáo doanh số bán hàng
* Thống kê hàng chuyển bán theo tháng
HỆ THỐNG BÁO CÁO
* Bộ phận tiền sảnh
* Danh sách khách dự kiến đến
* Danh sách khách dự kiến đi
* Danh sách khách lưu trú
* Danh sách phòng F.O.C
* Danh sách khách hủy phòng
* Danh sách khách sinh nhật
* Thống kê ngày khách, lượt khách theo quốc tịch
* Thống kê số lần khách đến
* Bảng theo dõi GROUP & FIT
* Thống kê khách theo công ty
* Thống kê ngày khách, lượt khách theo tháng, hiển thị chi tiết theo từng ngày
* Thống kê khách ở dài hạn
* Bộ phận kinh doanh
* Danh sách đặt phòng
* Danh sách khách hủy đặt phòng
* Danh sách đặt phòng, khách đã điều chỉnh
* Danh sách đã xếp phòng
* Danh sách khách đặt phòng mới
* Danh sách đặt phòng quá ngày(No show)
* Danh sách đặt phòng chưa gửi xác nhận qua fax, email
* Danh sách hồ sơ khách hàng
* Bảng đặt phòng chi tiết theo tháng
* Bảng thống kê đặt phòng theo tháng
* Bảng phân tích tình hình thực hiện hoạt động, kinh doanh theo năm
* Dự báo tình hình kinh doanh theo khoảng thời gian tự chọn
* Bộ phận buồng phòng
* In danh sách lịch sử trạng thái phòng
* Bảng tổng hợp trạng thái phòng trong ngày
* Dịch vụ
* Danh sách khách dùng dịch vụ nhóm theo ngày
* Danh sách khách dùng dịch vụ nhóm theo đặt phòng
* Danh sách khách dùng dịch vụ nhóm theo loại dịch vụ
* Danh sách khách dùng dịch vụ nhóm theo người post dịch vụ
* Danh sách dịch vụ nhóm theo công ty
* Danh sách cước điện thoại nhóm theo khách đặt phòng
* Danh sách cước điện thoại nhóm theo ngày
* Danh sách phiếu minibar
* Doanh số bán hàng tại minibar
* Danh sách phiếu giặt ủi
* Doanh số giặt ủi
* Báo cáo tài chính
* Báo cáo doanh thu tổng hợp
* Báo cáo doanh thu theo loại phòng
* Báo cáo doanh thu nhóm theo ngày trong tháng
* Báo cáo doanh thu tổng hợp theo tháng trong năm
* Báo cáo doanh thu tổng hợp theo năm hoạt động
* Báo cáo doanh thu nhóm theo quốc tịch
* Báo cáo doanh thu nhóm theo công ty
* Báo cáo doanh thu nhóm theo loại khách
* Báo cáo thực thu tổng hợp
* Báo cáo thực thu tại quầy
* Báo cáo thực nhóm theo ngày trong tháng
* Báo cáo thực thu theo thu ngân
* Báo cáo thực thu theo phương thức thanh toán
* Báo cáo thực thu theo công ty
Quản trị hệ thống
* Thiết đặt thông tin phòng
* Thiết đặt giá phòng
* Thiết đặt các thông số: VAT, Service charge, chế độ tính tiền phòng…
* Thiết đặt các loại nguồn thu
* Thiết đặt thông số báo cáo
* Quản lý nhóm quyền truy cập
* Tạo người dùng, cấp quyền truy cập hệ thống
* Xem lịch sử quá trình thao tác phần mềm
* Quản lý backup dữ liệu
* Kết xuất input dữ liệu sang phân hệ kế toán: doanh thu, báo cáo …

Đăng ký nhận báo giá cho khách sạn