Trang chủ » EziHotelSPA

Bộ xử lý thanh

Thao tác thanh toan nhanh chóng, an toàn

  • EzihotelPMS có bộ xử lý thanh toán tích hợp với chứng nhận PCI DSS. Bạn có thể nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến an toàn.
  • EzihotelPMS hỗ trợ các phương thức thanh toán khác nhau như Thanh toán tại chỗ + Tiền gửi tại chỗ + Thẻ tín dụng + Điểm.

Ứng dụng công nghệ vào thanh toán

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lacinia natoque nullam cras enim. Sed gravida nulla tristique sed at venenatis nisl. Imperdiet commodo sit posuere sodales risus sit mattis facilisis. Lectus eget sit mauris, nisl ultricies pretium ornare blandit maecenas.
Eget magna vel mauris eros egestas ut condimentum eget amet. Tellus ipsum, viverra proin malesuada. Ipsum auctor nibh amet aliquet urna, massa massa rhoncus. Justo, a fermentum adipiscing convallis diam.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lacinia natoque nullam cras enim. Sed gravida nulla tristique sed at venenatis nisl. Imperdiet commodo sit posuere sodales risus sit mattis facilisis. Lectus eget sit mauris, nisl ultricies pretium ornare blandit maecenas.
Eget magna vel mauris eros egestas ut condimentum eget amet. Tellus ipsum, viverra proin malesuada. Ipsum auctor nibh amet aliquet urna, massa massa rhoncus. Justo, a fermentum adipiscing convallis diam.

Why Ezilhotel?

What Can You Do With EzilhotelAPA?

What is the status of my Fitness Pro membership?

You don’t need to do anything else

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elit, vitae dictum viverra augue fermentum arcu. Facilisi odio ipsum fermentum nec etiam imperdiet. Et nisl mattis egestas at. Vitae orci volutpat sit parturient nunc. Iaculis facilisi nunc pharetra, sed. Lectus tellus ultrices ac ullamcorper eget in eu elit. Semper sed condimentum habitasse sit sed nibh fermentum, eget.

What is the status of my Fitness Pro membership?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Elit, vitae dictum viverra augue fermentum arcu. Facilisi odio ipsum fermentum nec etiam imperdiet. Et nisl mattis egestas at. Vitae orci volutpat sit parturient nunc. Iaculis facilisi nunc pharetra, sed. Lectus tellus ultrices ac ullamcorper eget in eu elit. Semper sed condimentum habitasse sit sed nibh fermentum, eget.

Why Ezilhotel?