Trang chủ » Tính năng đầy đủ » Trình quản lý kênh

EziHotel PMS là gì ?

Trình quản lý kênh

 • Ezihotel PMS có một trình quản lý kênh tích hợp không chỉ đồng bộ hóa các kênh trực tuyến (Booking.com, Expedia, Hotelbeds, HotelsPro, v.v.) mà còn nhận được các đặt phòng trong khách sạn. Đó là lý do tại sao nó dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều.
 • Ezihotel PMS có kết nối hai chiều là thông tin về số lượng khách và giá được gửi đến các kênh và nhận được đặt phòng.
 • Phần mềm quản lý Ezihotel rất linh hoạt. Ngoài các tùy chọn gửi và nhận, tính khả dụng, chiết khấu và giá cả có thể được sửa đổi theo các kênh.
 • Các loại phòng ảo có thể được sử dụng và tình trạng sẵn có của loại phòng ảo có thể được xây dựng dựa trên các loại phòng thực tế.

Trạng thái hàng ngày

 • Cửa sổ trạng thái hàng ngày cung cấp tất cả thông tin quan trọng về khách sạn trên một màn hình duy nhất.
 • Bạn có thể xem công suất phòng, doanh thu, dự báo, thậm chí cả ghi chú của trung tâm cuộc gọi của khách sạn cả trong biểu đồ và danh sách.

Danh sách đặt

 • Bạn có thể liệt kê, sắp xếp, nhóm và lọc tất cả các đặt phòng của mình theo bất kỳ tiêu chí nào chỉ với một cú nhấp chuột.
 • Nhờ sự trợ giúp của mã màu, thông tin quan trọng trở nên rõ ràng hơn.
 • Tất cả các chức năng đều có thể truy cập được chỉ với một cú nhấp chuột sau khi chọn một dòng hoặc nhiều dòng.
 • Tất cả các màn hình có thể được xuất thành files để bạn có thể quản lý khách sạn bằng excel hoặc sang máy in ở các định dạng khác nhau.
 • Trong danh sách, nhiều sắp xếp, lọc, tìm kiếm, nhóm được tiêu chuẩn hóa.